0723-506554

Hur vi bidrar till en hållbar värld

Hemester ger lägre klimatavtryck

Klimatsmarthet genom minimering av spill i kök, inköp via second hand och lokal aktör inom återbruk.

Vår filosofi är att skapa förutsättningar för hemester i Sverige och verka för att synliggöra det underbara natur och fina upplevelser som finns på hemmaplan ger lägre klimatavtryck än resor långt bort.

Återbruk och bruka jorden

Så är vi hållbara


- Minimera spill från kök och förtäring.
 - För uppvärmning av gårdens alla hus har vi solpaneler och bergvärme.  
- Odla på gården i växthus, pallkragar och öppna land för lagring i den stora matkällaren att användas under året.
- Anpassa menyer efter säsong.
- Använda lokalt producerade råvaror från gårdar och matproducenter i närområdet.
- Så långt det går köpa second hand och begagnat.
- Sälja vidare sådant som gården inte längre har bruk för genom att anordna gårdsloppis med jämna intervall.
Dags att skörda årets hallon!