0723-506554

Vår story

Svartbäck Gård har sin bas i en gård med namnet Övre Svartbäck strax utanför Sala, Västmanland.

Gården är basen för verksamheten och utgöra knutpunkt för de olika projekt som företaget startar upp eller deltar i. Svartbäck Gård drivs a mig Viktoria Enmark, för att utanför storstadsregionerna driva projekt och starta upp och stötta olika verksamheter inom rekreation och turism med internet som primär kanal för marknadsföring och verkställande samt erbjuda tjänster inom projektledning och affärsutveckling.

På gården Svartbäck anordnas även events, retreats och kurser. Läs om Svartbäck och om planerna runt gården i artikel publicerad i Sala Allehanda den 8 oktober 2021 "Flydde” för 30 år sedan – nu har Viktoria hittat hem igen".

För att förstå bakgrunden till Svartbäck AB är det viktigt att veta varifrån jag kommer och vad som driver mig som person. Själv född och uppvuxen i Sala valde jag att snabbt flytta från orten då möjligheterna till arbete och personlig utveckling var mycket begränsade.
 
Under de drygt 20 år utanför min födelseort som jag varit verksam som konsult, egenföretagare och digital entreprenör i Stockholm har det skett stora förändringar i förutsättningarna att bedriva företagande lokalt med en nationell eller till och med global marknad. Den viktigaste drivkraften bakom detta är dels den digitala utvecklingen, men även våra ändrade värderingar, där allt fler vill kombinera utveckling och framgångsrika karriärer med ett balanserat liv utanför storstaden. Med Corona under 2020 kom ett brett behov av att styra om till digitala arbetsmetoder och verktyg för alla sektorer av samhället där jag med mina år som konsult och rådgivare har många tips och idéer att dela med mig av och som kommer ge avtryck i hur Svartbäck Gård utvecklar och driver events och projekt.

Viktoria Enmark och Cooper
Vision

Att förverkliga digitala idéer i det lilla samhället

Min vision med Svartbäck AB är att vara en ”motor” i det lokala näringslivet och att sporra, utmana och utveckla företagsideér. Gården kommer att fyllas med olika projekt beroende på samarbetspartners och affärsmöjligheter som uppstår.
Genom Svartbäck AB finns också möjlighet till förmedling av kontakt mellan investerare och entreprenörer för finansiering av startkapital.