0723-506554

Gård med anor

Svartbäck by är gammal lantbruksbygd

Svartbäck By ligger i den norra delen av Norrby församling och består av tre gårdar: Ol Ers, Lars Ers och Erik Ers. I området finns många fornlämningar såsom en fossil åkermark utsatt som brukad jord på 1653 års karta.

Före laga skiftet år 1863 var arealen för de tre gårdarna tillsammans 3/4 mantal. Efter laga skifte blev endast Ol Ers kvar i byn, de övriga utflyttades och Erik Ers placerades där vi befinner oss idag på gården Övre Svartbäck.

Längs Sågbäcken i utkanten av byn finns en gammal boplats i form av en skärvstensförekomst så stor som 10 meter i diameter som syns i form av en mörk cirkel i jorden när marken är bar tex efter harvning samt en kvarnlämning från äldre tid.

Fynd runt gården

Vem bodde i Svartbäck By?

År 1800 bodde på Erik Ers en familj med nio barn vars far hette Erik Ersson och var född 1773. Gården Erik Ers (Övre Svartbäck) styckades av från Ol Ers år 1986 och har sedan dess ägts av flera olika familjer. Den övriga marken som tillhörde gården när det bedrevs jordbruk tillhör idag grannfastigheten Albäck.

Granngråden Ol Ers Svartbäck By byggt på 1700-talet i trekant. Knuttimrat med tre långa skorstenar.

Som granne har vi Ol Ers där ursprungsgården idag 2022 står kvar utan någon utvändig renovering och har under årens lopp inte genomgått någon förändring vad exteriören beträffar. Ol Ers byggdes på 1700-talet i trekant i knuttimmer med tre långa skorstenar.

  Falurött och knuttimrat

  Kringbyggd gård med den gamla charmen bevarad

  På gården Övre Svartbäck är flertalet gamla byggnader bevarade såsom välbyggd matkällare med potatislåren i intakt skick, mangelbod med den gamla stora stenmangeln kvar, Storstuga med bondköket och kakelugnar i sovrummet på övervåningen, Lillstuga, vagnslider och grisstia.
  Övre Svartbäck
  Norrby Hembygsförening

  Norrby Socken en resa i tid och rum

  Filmen finns på Norrby Hembygsförening hemsida